Biuro Polowań

Biuro Polowań „LISEWO HUNT”, prowadzone jest przez myśliwego z 30-letnim stażem w łowiectwie i doświadczony personel posiadający niezbędne kwalifikacje.
Biuro Polowań LISEWO HUNT posiada stosowne koncesje i zaświadczenia do prowadzonej działalności:
Biuro posiada obowiązujące gwarancje ubezpieczeniowe do prowadzonej działalności.
NIP: 5832085601
REGON: 364692881

Dysponujemy wybranymi i sprawdzonymi terenami z dużą ilością zwierzyny i odpowiedzialnymi doświadczonymi dysponentami terenów, a zarazem obsługującymi polowanie, z terenu całej Polski.

Przygotowujemy propozycje i oferty w oparciu o zapytania od naszych gości.
Posiadamy własny transport .
Zakwaterowanie i wyżywienie proponujemy w Lisewskim Dworze .
Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do korzystania z naszych usług.

Z myśliwskim pozdrowieniem
DARZ BÓR
……………………………………

Polowania zbiorowe

Polowania zbiorowe na zwierzynę grubą.

Polowania zbiorowe rozpoczynają się od 01 października i trwają do 15 stycznia. Organizujemy polowania dla grup od 6 do 20 myśliwych. Przeprowadzamy je na terenach bogatych w zwierzynę łowną . Polowania zbiorowe organizowane są z naganką i psami . Polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą – jelenie byki, łanie, cielaki, dziki, kozy, koźlęta i szkodniki.

Rozpoczęcie polowania o godz. 8 rano odprawą w oprawie sygnałów myśliwskich. Losowanie kartek, szkolenie z zasad bezpieczeństwa przy polowaniu. Ok.12.00 przerwa obiadowa – gorący posiłek. O godz. 12.40 rozpoczęcie drugiej części polowania, która trwa do godz. ok. 16 i kończy się pokotem z upolowanej zwierzyny i sygnałami łowieckimi. Dekoracja króla i vice-króla polowania.

Po każdym polowaniu uroczysta kolacja w formie myśliwskiej biesiady z degustacją myśliwskich nalewek, bigosu myśliwskiego i potraw z dziczyzny.

Zainteresowani polowaniem myśliwi przesyłają pocztą elektroniczną zapytanie podając:

  • ilość myśliwych do polowania
  • rodzaj zwierzyny do odstrzału
  • ilość dni pobytu i polowania
  • standard zakwaterowania
  • przybliżoną datę przyjazdu i polowania

Propozycja cenowa wykonywana jest na podstawie obowiązującego na dany sezon łowiecki cennika. Biuro po zapoznaniu się z zapytaniem przedstawi szczegóły dotyczące przebiegu polowania oraz kosztorys dla myśliwych oraz osób towarzyszących.

Po otrzymaniu odpowiedzi akceptującej ofertę Biuro Polowań LISEWO HUNT wskaże nr konta bankowego do wpłaty zaliczki. Po otrzymaniu zaliczki i listy uczestników wystawiamy obowiązujący voucher świadczący o wykupieniu polowania i dokonujemy ubezpieczenia uczestników polowania.

Rozliczenie pomiędzy biurem polowań, myśliwymi i dzierżawcą obwodu odbywa się na podstawie protokołu spisanego po zakończeniu polowania oraz obowiązującego na dany sezon łowiecki cennika. Myśliwi otrzymują stosowne dokumenty do przewozu trofeów.

Zapytania prosimy kierować pocztą internetową na adres:
lisewohunt@gmail.com

Polowania indywidualne

POLOWANIA INDYWIDUALNE NA SARNY ROGACZE

Polowania rozpoczynają się od 11 maja i trwają do 30 września. Najlepsze terminy polowań to dni od 11 maja do 16 czerwca i od 25 lipca do 15 sierpnia. Polujemy z podchodu, podjazdu, ambon i na wabia . Trofeum z rogacza to parostki. Koszt polowania określa obowiązujący na dany sezon łowiecki cennik. LISEWO HUNT przedstawia go prośbę klienta.

POLOWANIA INDYWIDUALNE NA JELENIE BYKI

Termin polowań od 21 sierpnia do 28 lutego. Najlepszy okres polowań na jelenie byki to rykowisko, które trwa w zależności od miejsca od połowy września do początku października. Polujemy z podchodu, z ambon i na wabia -jelenie w I klasie wieku, II klasie wieku, III klasie wieku, w tym jelenie byki łowne. Trofeum z jelenia byka to wieniec i grandle. Cennik polowania przesyłany jest do osoby zainteresowanej.

POLOWANIA INDYWIDUALNE NA DZIKI

Termin polowań na dziki z wyłączeniem loch, trwa cały rok. Polujemy z ambon i z podchodu. Trofeum z dzika to szable i fajki oraz skóra.

Dysponujemy wybranymi i sprawdzonymi terenami z dużą ilością zwierzyny i odpowiedzialnymi, doświadczonymi dysponentami terenów.